« Cynthia Rankin »

série « womankind »
acrylique sur toile

Cynthia Rankin